Püstitatud eesmärkide täitmiseks teostab mittetulundusühing Taaskasutuskoda järgmisi tegevusi:

  • keskkonnasäästlike võimaluste tutvustamine;

  • keskkonnaalase haridus-ja koolitusvõimaluste pakkumine;

  • korraldab üleliigsete, kuid kasutuskõlblike esmete kokkukogumise, korrastamise ja uuesti kasutusse saatmise müügi või tasuta loovutamise teel.

Taaskasutuskoda on mittetulundusühing ökoloogiliselt puhta elukeskkonna saavutamiseks ja keskkonda hoidvate eluviiside juurutamiseks.

Propageerimaks veelgi enam taaskasutust korraldab Taaskasutuskoda Mooste mõisa hoovis aprillis-mais ja augustis kirbuturgu.

Taaskasutuskoda avas 2014 aastal koostöös kohalike omavalitsuste ning Eesti Keskkonnateenused ASiga Otepää, Põlva ja Valga jäätmejaamades vastuvõtupunktid, mille eesmärgiks on lihtsustada veelgi enam asjade loovutamist ja seeläbi taaskasutust.